Cases

 • Konsulentforløb over 12 måneder i forbindelse med fornyelse af Matas hovedkontor. Projekt- og forandringsledelse af flytning, genhusning, renovering og aktivitetsbaseret indretning som løftestang for mere agil og samarbejdende virksomhedskultur.

 • Sparringsforløb til Københavns Ejendomme & Indkøb omkring udarbejdelse af beslutningsgrundlag for aktivitetsbaseret indretning.

 • Konsulentforløb over 12 måneder for Sanofi Denmark. Forandringsledelse, involvering og kommunikation i forbindelse med flytning af kontor fra Hørsholm til Østerbro og ændring af kontorindretning til Activity Based Workspace.

 • Konsulentforløb over 2½ år for Schneider Electric Danmark. Forandringsledelse og kommunikation i forbindelse med konsolidering af 5 kontorer i københavnsområdet til ét dansk hovedkontor med 500 medarbejdere tilknyttet. Kommunikation, involvering og træning som bærende elementer i understøttelsen af ændring i kontorindretning mod Activity Based Workspace, samarbejde og kundefokus. Se video.

 • Konsulentforløb over 3 måneder på Straumanns nordiske hovedkontor i Gøteborg. Projekt- og forandringsledelse, kommunikation og kommunikationsplan og individuel sparring med ledere i forbindelse med større organisationsændring, samt efterfølgende etablering af ledelsesprocesser samt facilitering af strategi work shop.

 • Design af interaktiv værdi workshop inkl. facilitator guideline, samt efterfølgende konsolidering i eksisterende Balanced Scorecard strategi.

 • Oplæg på feedback til netværksgruppe. Hvorfor, hvordan og hvornår feedback på tværs af fysiske møder og LinkedIn i en nyetableret netværksgruppe.

 • Coachingforløb omkring afklaring af kompetencer, personlige præferencer og livsfase i forhold til jobsøgningsproces.

 • Coachingforløb omkring afklaring af prioritering imellem privat- og arbejdsliv.

 • Mentorforløb i forbindelse med opstart i nyt lederjob med fokus på egen rolle i forhold til team og organisation.

 • Supervision i forhold til konsulentrolle i og forandringsledelse af komplekst udviklings- og implementeringsprojekt.

 • Coachingforløb omkring afklaring i forhold til karriereskift.

 • Rådgiving i forbindelse med løn- og vilkårsforhandling.