Consulting

Suppler med konkret intern erfaring, kompetencer og par ekstra hænder når det er nødvendigt eller hvis du ønsker at bringe dig og din virksomhed et skridt foran. 

Jeg kan træde ind som ekstern eller intern konsulent i både analyse-, planlægnings- og implementeringsfasen. Jeg varetager opgaverne eller støtter ledelsen, Projektlederen eller HR funktionen alt efter behov.

Jeg har arbejdet med taktisk og strategisk HR i 16 år og de 8 af dem på ledelsesniveau, og har især stor erfaring med tværgående projekter i både udviklings- og afviklingscenarier, hvor jeg anvender mine kompetencer indenfor projektledelse, kommunikation, proceskonsultation og facilitering.

Et særligt specialområde er projekt- og forandringsledelse i forbindelse kontorflytninger eller indretningsændringer, hvor jeg med indsigt i de mange eksterne parters tidsliner og informationsbehov driver den interne forandrings- og kommunikationsproces, så projektet forløber optimalt og organisationen er gearet til at håndtere fordele og ulemper ved de nye omgivelser.

Din virksomhed får projekt- og forandringledelsesressourcer når og i det omfang det matcher jeres behov. 

  • Forandrings- og projektledelse af kontorflytninger og/eller indretningsændringer eksempelvis implementering Activity Based Workspace 
  • Projekt- og forandringsledelse af organisationsændringer 
  • Projekt- og forandringsledelse af tværgående projekter eksempelvis implementering af IT 
  • Varetagelse af HR funktionen ved barsel, sygdom, orlov

Jeg har primært arbejdet i internationale produktions og salgs-/marketingsvirksomheder indenfor telekommunikation, fast moving consumer goods, emballage, medico og energy management branchen. Flere af disse har været nordiske datterselskaber, hvorfor jeg har erfaring med nordiske kulturelle og personalejuridiske forhold, foruden at jeg arbejder og interagerer ubesværet på engelsk.

Proces og resultat: Processen er vigtig i det omfang den baner vejen for et resultat. Samtidig er proces den eneste vej frem mod holdbare resultater.

Teori og praksis: Det som kan lade sig gøre bliver implementeret, og det som bliver implementeret har effekt. Derfor har jeg igennem årene tillagt mig en pragmatisk tilgang til at anvende teori som udgangspunkt for en erfarings- og situationsbaseret praksis.

Ring og aftal et uforpligtende møde, hvor vi kan vende din virksomheds behov for projekt- og forandringsledelse.