Når strategi møder virkelighed - et par praktikere taler

Uddrag af artikel fra Børsens Ledelseshåndbøger: Implementering

Af Christine Waldmann og Nana Dierks

Nar planer og strategier er lagt, er implementering selvklart altafgørende. Alligevel synes det som om en lang række — i øvrigt yderst kvalificerede — ledere tøver, mangler værktøjer og indsigt, og/eller ikke evner at favne hele organisationen, når det kommer til et gennemføre de forandringer, som de selv har været med til at beslutte.

Baseret på vores erfaringer med at gennemføre komplicerede forandringer, bliver vi ofte spurgt om vores bedste råd omkring implementering i praksis. Lad det være sagt med da samme: der findes ingen lette genveje. Til gengæld vil et godt og solidt (forandrings-) ledelsesarbejde —som vi giver et bud på i denne artikel — gøre en væsentlig forskel i forbindelse med forandringsarbejdet i alle typer af organisationer. Det er vores overbevisning, at jo større ledelses-kapacitet og -modenhed, der er til stede på alle niveauer i en organisation i forhold til at gennemføre forandringer, jo nemmere går det. Det sikrer nemlig et fokus på de menneskelige ressourcer under gennemførelsen, frem for et strukturelt og systemmæssigt fokus, som forandringsarbejde i alt for høj grad ofte fokuserer på.

Artiklen dækker implementering i forbindelse med væsentlige skift i forretningsmodellen, det vil sige ved større strukturændringer, turnarounds, sammenlægning m.v. i eksisterende virksomheder. Derimod dækker artiklen ikke umiddelbart organisering af vækst, som det er nødvendigt i virksomheder i kraftig fremgang — eller implementering af nye metoder som eksempelvis Lean, der i denne forbindelse lidt aggressivt sagt mere ses som en påklistring af en metode til et allerede eksisterende set-up, frem for en decideret gennemførelse af større forandringer, hvor alle virksomhedens elementære elementer er i spil.